Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα “Ασφάλιση Ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών” στο Blog & δημοσίευση στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ