Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα “Ασφάλιση ακινήτων έναντι φυσικών καταστροφών” στο Blog & δημοσίευση στο NextDeal