Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα “Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων” στο Blog & δημοσίευση στο NextDeal