Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα “Ο Θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης” στο Blog & δημοσίευση στο NextDeal