Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα με θέμα “Αδειοδότηση – Λειτουργία Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας & Ευθύνες” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"