Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα με θέμα “Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"

Άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας” δημοσιεύθηκε στο Blogστην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal", 29/08/2014.