Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα με θέμα “Ο Ασφαλιστής, είναι «Πωλητής» ή «Σύμβουλος»;” στο Blog & στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"

Άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Ο Ασφαλιστής, είναι «Πωλητής» ή «Σύμβουλος»;” δημοσιεύθηκε στο Blogστην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal", 23/07/2014.