Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "Προστασία Καταναλωτή & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης"

Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δημοσιεύθηκε στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 28 Αυγούστου 2012 "Προστασία Καταναλωτή και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης".