Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα στο e-archimedes.gr -"Εργατικά Ατυχήματα & Ευθύνες"

Άρθρο κ. Γεώργιου Κουτίνα,  με τίτλο «Εργατικά Ατυχήματα & Ευθύνες _ Παράγων "Θεραπείας" η Ιδιωτική Ασφάλιση».
Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρινική πύλη ενημέρωση Μηχανικών 
(www.e-archimedes.gr)- 28 Μαρτίου 2013.