Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα στο LAWNET.GR_με θέμα "Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης"

«LAWNET.GR»-Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Απρίλιος 2013,  Άρθρο με θέμα: «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης»

Αναδημοσίευση άρθρου που είχε αναρτηθεί στο Ιστολόγιο www.professional-liability.gr και κρίθηκε πως ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους δικηγόρους. Εξάλλου, ρητά αναφέρεται στο άρθρο πως ένας από τους λόγους που δεν έχει εμπεδωθεί και αντίστοιχα δεν έχει αναπτυχθεί η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στην Ελλάδα είναι το γεγονός πως δεν "αγκάλιασαν" το θέμα και οι Δικηγόροι.
Φυσικά, κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να λεχθεί και για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές / Ασφαλιστικές Εταιρείες, αφού το θέμα αποτελεί και γι' αυτούς σημαντική επιχειρηματική "ύλη" που παραμένει ανεκμετάλλευτη!