Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα στο LAWNET.GR -"Απελευθέρωση Επαγγελμάτων. Και όμως, είναι στοιχείο εκσυγχρονισμού"

«LAWNET.GR»-Ηλεκτρονική Πύλη Ενημέρωσης Δικηγόρων - Ιανουάριος 2012,  Άρθρο με θέμα: «Απελευθέρωση Επαγγελμάτων και όμως, είναι στοιχείο εκσυγχρονισμού».