Άρθρο κ. Γ.Κουτίνα -MARITIME ECONOMIES -Posidonia 2012- "Σύγχρονες Ασφαλίσεις στον τομέα της Ναυτιλίας"

Άρθρο κ.Γ.Κουτίνα -Περιοδικό MARITIME ECONOMIES Posidonia 2012-"Σύγχρονες Ασφαλίσεις στον τομέα της Ναυτιλίας".