Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα "Απαραίτητη η θεσμοθέτηση της επαγγελματικής ευθύνης" στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δημοσιεύθηκε στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 9 Σεπτεμβρίου 2014, πρωτότυπο άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα, με τον τίτλο "Απαραίτητη η θεσμοθέτηση της επαγγελματικής ευθύνης".