Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Αγορά ιδιωτικής ασφάλισης: Σε φάση εκσυγχρονισμού με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Αγορά ιδιωτικής ασφάλισης: Σε φάση εκσυγχρονισμού με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD” αναρτήθηκε στο Blog & δημοσιεύθηκε του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"