Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου” στο Blog & δημοσίευσή του στην μηνιαία έντυπη εφημερίδα "Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ"