Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Θαλάσσια περιβαλλοντική ρύπανση και αστική ευθύνη” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Θαλάσσια περιβαλλοντική ρύπανση και αστική ευθύνη” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"