Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα των «εκπτώσεων»” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα των «εκπτώσεων»” στο ιστολόγιο (blog) & δημοσίευση του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"