Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Πολεοδομική μεταρρύθμιση: «Κλειδί» η Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Πολεοδομική μεταρρύθμιση: «Κλειδί» η Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"