Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Υπάρχει Έλλειψη Αντικειμενικής Ενημέρωσης” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"