Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ & ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"