Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Τυποποίηση - Διαπίστευση - Πιστοποίηση: Μηχανισμοί διασφάλισης της σύγχρονης Αγοράς” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “Τυποποίηση - Διαπίστευση - Πιστοποίηση: Μηχανισμοί διασφάλισης της σύγχρονης Αγοράς” στο Blog & δημοσίευσή του στην ημερήσια ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα "naftemporiki.gr"