Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ Eίσαι στέλεχος επιχείρησης. Είσαι ασφαλισμένος;” στο ηλεκτρονικό forum "insuranceforum.gr"