Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα-Περιοδικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου-"Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστών"

Άρθρο κ. Γεώργιου Κουτίνα,  με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. Υπάρχει και είναι θεσμοθετημένη δια νόμου. Να διασφαλισθεί η ουσία της Ασφάλισής της».
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του «Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών» τεύχος 529 Μάρτιος- Απρίλιος 2012 (περισσότερα)

Στο εν λόγω άρθρο γίνεται αναφορά στην προοπτική που υπάρξουν περιπτώσεις έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης εις βάρος των Ασφαλιστών που διαμεσολαβούν στα διάφορα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως όταν κάποια στιγμή ο Ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεται σωστά και διαπιστώνει πως μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ακόμη και για διαφυγόντα κέρδη, τότε αυτόματα προκύπτει πρόβλημα με τον Ασφαλιστή του. Σύμφωνα με στοιχεία από την διεθνή πρακτική εμπειρία, η πλειονότητα των αξιώσεων αποζημίωσης  εις βάρος Ασφαλιστή εντοπίζεται «σε αδυναμία κατανόησης των πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών του Πελάτη του» ή «σε παράλειψη - αδυναμία επαρκούς επεξήγησης των ειδικών όρων ή εξαιρέσεων του Ασφαλιστηρίου».
Ειδικότερα, στο άρθρο αναφέρεται πως στα πλαίσια κάποιας μελέτης (στις ΗΠΑ) όπου είχαν αναλυθεί περί τις 200 περιπτώσεις αποζημίωσης επαγγελματικής αστικής ευθύνης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, οι αιτίες ανάγονταν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες λαθών και παραλείψεων:

- Αδυναμία καταγραφής– μη σωστή εμφάνιση στοιχείων (Failure to document)

- Ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη (Inadequate coverage)

- Παραβίαση επαγγελματικού καθήκοντος (Breach of duty of care)

- Παραβίαση όρων σύμβασης (Breach of contract)

- Συμφωνίες που δεν καταγράφηκαν ή δεν τηρήθηκαν (Special relationships).

Στην ίδια μελέτη, οι αξιώσεις αποζημίωσης χαρακτηρίστηκαν κατά βάση ως "έλλειψη επιμέλειας” από την πλευρά του επαγγελματία Ασφαλιστή” αναφερόμενες μάλιστα ως Σύνδρομο του “L” (από την λέξη Lack – Έλλειψη).