Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα "Πιο αξιόπιστη η ιδιωτική ασφάλιση" στη ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2 Νοεμβρίου 2014, πρωτότυπο άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα, με τον τίτλο “Πιο αξιόπιστη η ιδιωτική ασφάλιση” και αναρτήθηκε επίσης στο Blog www.professional-liability.gr.