Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα στη Ναυτεμπορική «Εργοδοτική Ευθύνη Επιχειρήσεων»

Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με τίτλο «Εργοδοτική Ευθύνη Επιχειρήσεων», δημοσιεύθηκε στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 20 Δεκεμβρίου 2012.