Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα στο e-επιμελητήριο «Ασφαλιστικοί Διαμεσολάβητές: Δεν χρειάζεται το φόβητρο τύπου "Τειρεσία"»

Άρθρο κ. Γεώργιου Κουτίνα,  με τίτλο «Ασφαλιστικοί Διαμεσολάβητές: Δεν χρειάζεται το φόβητρο τύπου "Τειρεσία"».
Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρινική πύλη ενημέρωση 
e-επιμελητήριο - 31 Οκτωβρίου 2012.