Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα στο Michanikos.gr «Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών & Ασφάλιση»

Michanikos.gr-Διαδικτυακή Κοινότητα Μηχανικών. Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με θέμα «Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών & Ασφάλιση», δημοσιεύθηκε 4 Φεβρουαρίου 2013.