Άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Χρειάζεται εκσυγχρονισμό και υπερβάσεις” δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal"

Άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα με θέμα “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Χρειάζεται εκσυγχρονισμό και υπερβάσεις” δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Next Deal", 17/10/2014.