Ανακοίνωση κ.Γ.Κουτίνα με θέμα: "Ασφάλιση Drone: Ασφαλιστήριο Lloyd’s μέσω ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ" στο BLOG & δημοσιεύθηκε στο Portal του "NextDeal"