Αρθρο : «Τυποποίηση, Πιστοποίηση & Διαχείριση Ποιότητας» Έργων & Υπηρεσιών

Στις 07.06.2010, ο κ. Γ. Κουτίνας έλαβε μέρος σε ειδική εκδήλωση της Μόνιμης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για θέματα Τυποποίησης, Πιστοποίησης & Διαχείρισης Ποιότητας. Με παρέμβασή του, ο κ. Κουτίνας επεσήμανε την ανάγκη θεσμοθέτησης της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για τον εξορθολογισμό στα θέματα ποιότητας τεχνικών έργων, προϊόντων & υπηρεσιών στη χώρα μας, στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.