Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μεγάλης Δικηγορικής Εταιρείας

Ιανουάριος 2010: Ασφαλιστήριο Lloyd’s της Επαγγελματικής Ευθύνης Εταιρείας «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», μέσω της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

Η Εταιρεία Παροχής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών  «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ- Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων»  κάλυψε πρόσφατα με ασφαλιστήριο των LLOYD’S την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη της γνωστής δικηγορικής Εταιρείας «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
Το Ασφαλιστήριο προβλέπει όριο αποζημίωσης μέχρι το ποσό των 2.000.000€ ετησίως και καλύπτει τη συνολική δραστηριότητα την «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,.ακόμη και για τις εργασίες της στη διεθνή αγορά

«Είναι ανάγκη, ιδιαίτερα για τη διεθνή μας παρουσία, να υπάρχει μια τέτοια ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική», δηλώνει ο κος Γιάννης Κελεμένης, Διευθύνων Εταίρος της «ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».


Αντίστοιχα, ο κος Γιώργος Κουτίνας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» σημειώνει πως «στη σημερινή ευρύτερη οικονομική κρίση που η χώρα μας βιώνει με κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των χρόνιων εγγενών κοινωνικών – οικονομικών προβλημάτων της, η απαιτούμενη αξιοπιστία για την ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής  Αστικής Ευθύνης μιας Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών, πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλα ασφαλιστήρια όπως είναι αυτά που φέρουν τη σφραγίδα  των LLOYD’S,. Ασφαλιστικού Οργανισμού με αναμφισβήτητη αξιοπιστία και με  ιστορία 300 χρόνων στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης»