Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μεγάλης Εταιρείας Ελεγκτών Λογιστών

Φεβρουάριος 2010: Ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης της Εταιρείας Ελεγκτών Λογιστών «GRANT THORNTON HELLAS» μέσω της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ». Πρόκειται για ασφαλιστήριο διεθνών προδιαγραφών η διαπραγμάτευση και υλοποίηση του οποίου έγινε απευθείας μέσω της ασφαλιστικής αγοράς του Λονδίνου.