Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Ασφάλιση Drones (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)

Τα "Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών" (Drones), αποτελούν μια σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Ωστόσο, η χρήση τους συνδέεται με κινδύνους. Μπορεί να υποστούν ζημιά ή ακόμη και ολική απώλεια. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες σε Τρίτους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Στη βάση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη είναι απαραίτητη.

Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, Insurance Brokers”, προσφέρει αξιόπιστη και οικονομική λύση στην Ασφάλιση Drones από τη λειτουργία και χρήση τους, προωθώντας στην αγορά από το 2016, εξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν διεθνών προδιαγραφών (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το 2022 η Ασφάλιση προσφέται μέσω της συνεργασίας της εταιρείας CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Ανταποκριτές των Lloyd's).

Ασφαλιστήριο

Πρόκειται για ασφαλιστικό προϊόν του κλάδου αεροπλοΐας (Aviation Insurance) το οποίο απευθύνεται σε Επαγγελματίες Χρήστες Drone και καλύπτει:
Ι)   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ από χρήση Drone
     - Αποζημίωση για σωματικές βλάβες/θάνατο
     - Αποζημίωση για υλικές ζημιές Τρίτων
ΙI)  ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ του ίδιου του Drone
     - Αντικατάσταση ή Επισκευή του Drone
     - Κάλυψη επίγειου συστήματος πλοήγησης
     - Κάλυψη ειδικού φορτίου (payload)

Πλεονεκτήματα Ασφαλιστηρίου

  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης με μεγάλο όριο αποζημίωσης
  • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαμηλά ασφάλιστρα (ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα της τάξεως των 150€)
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης πολλών Drones με το ίδιο ασφαλιστήριο
  • Δυνατότητα κάλυψης ολικής απώλειας ή υλικής ζημιάς του ίδιου του Drone
  • Γεωγραφική κάλυψη, όχι μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας αλλά Παγκόσμια
  • Γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (υπάρχουν ήδη αρκετές περιπτώσεις που αποζημιώθηκαν άμεσα)

Διαδικασία Ασφάλισης / Ζητήστε Προσφορά (απευθείας ή μέσω Ασφαλιστή)
​Συμπληρώστε πλήρως την Αίτηση Ασφάλισης (Κάντε κλικ εδώ)