ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αξιόπιστη & Οικονομική Λύση Lloyd’s και για την Κύπρο!

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης.

Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης στην Ελλάδα. Λειτουργώντας ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής των Lloyd’s για Ελλάδα και Κύπρο, εκδίδει, με ανταγωνιστικό κόστος, αξιόπιστα ασφαλιστήρια και μεριμνά για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.

Η Ασφάλιση μπορεί να γίνει απευθείας από τον ενδιαφερόμενο (Εταιρεία ή ανεξάρτητο Επαγγελματία) ή μέσω Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή τον όποιο αυτός εμπιστεύεται.

Το προτεινόμενο Ασφαλιστήριο Lloyd's στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και ικανοποιεί πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΕΤΕΚ

Πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης

 •  Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος
 • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις
 • Νομική προστασία και γρήγορη διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Κάλυψη κόστους νομικής υποστήριξης για τυχόν ποινική ευθύνη
 • Δυνατότητα κάλυψης με μεγάλα όρια και για δραστηριότητες στο εξωτερικό
   

Διαδικασία

 • Συμπλήρωση απλοποιημένης Αίτησης Ασφάλισης για Εταιρείες ή Φυσικά Πρόσωπα
 • Αποστολή Αίτησης στο info@gkoutinas.gr ή στο Fax: +302106847454
 • Άμεσος προσδιορισμός των ελαχίστων ασφαλίστρων
 • Άμεση έκδοση και αποστολή Ασφαλιστηρίου Lloyd’s
   

Επικοινωνία

       

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διεύθυνση: Υψηλάντου 17, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30210-6821434   Fax: +30210-6847454 
E-mail: info@gkoutinas.gr
Blog: www.professional-liability.gr