ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση

(Δείτε το σύντομο video)

  • Ο Γιατρός προσφέρει υπηρεσίες κύρους που απαιτούν μέγιστη δυνατή επιμέλεια και υπευθυνότητα έναντι του Πελάτη. Και ο πλέον ευσυνείδητος Γιατρός μπορεί να κάνει λάθος.
  • Η νομοθεσία είναι αυστηρή και προστατεύει τον Πελάτη όταν αυτός ζημιώνεται. Ο Πελάτης, δεν είναι υποχρεωμένος πλέον να αποδείξει τη σχέση αιτιότητας της ζημιάς που υπέστη από ιατρικό λάθος. Είναι ο Γιατρός που θεωρείται αντικειμενικά υπεύθυνος, αυτός που πρέπει να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προκάλεσε.  
  • Οι απαιτήσεις αποζημίωσης για ιατρικό λάθος μπορεί να είναι πολύ βαριές και γι’ αυτό η Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης είναι απαραίτητη.


Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ιατρικής Ευθύνης

  • Αξιώσεις αποζημίωσης για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής από πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση ιατρικών καθηκόντων καθώς και
  • Δαπάνες για έρευνες εμπειρογνωμόνων, δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα, εφόσον δεν υπάρξει εξωδικαστική διευθέτηση της υπόθεσης.


Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, με διεθνή αναγνώριση (Lloyd’s), στον κλάδο των ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Παρέχει υπηρεσίες με «εγγύηση» μέ βάση ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις της.
  • Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου.


Διαδικασία ασφάλισης

Συμπληρώστε και στείλτε, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστή σας, στο Email: info@gkoutinas.gr ή στο Fax: 2106847454 την απλοποιημένη Αίτησης Ασφάλισης

CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση αποτρέπει την υποβολή αυτόματων μηνυμάτων spam