ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ & ΕΙΣΟΔΗΜΑ. Οι ατυχείς στιγμές (ασθένεια, ατύχημα) για τον κάθε άνθρωπο, δυστυχώς δεν μπορούν να αποκλειστούν. Αναγκαία η διασφάλιση της ποιότητας ζωής σε περίπτωση επέλευσης κάποιας σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Αναγκαίο συμπλήρωμα, όταν το κράτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει με επάρκεια την απαραίτητη κοινωνική προστασία (περίθαλψη & σύνταξη).
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ: Εταιρεία ασφαλιστικών υπηρεσιών με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη γνώση της ασφαλιστικής αγοράς. Με βάση διεξοδική έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς, προτείνει τις απαραίτητες οικονομικές λύσεις για τη διασφάλιση του πολύτιμου αγαθού της υγείας και του εισοδήματος.
Για τη βέλτιστη οικονομική επιλογή, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές).