Ασφαλιστική κάλυψη σημαντικού έργου προκατασκευής

Μάρτιος 2010: Ασφάλιση, μέσω της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», έργου συναρμολόγησης κέντρου logistics στεγασμένης επιφάνειας 57,000 τμ σε περιοχή Ν. Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ- Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων» κάλυψε με ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» σημαντικό ιδιωτικό έργο κατασκευής σύγχρονου Κέντρου Logistics (κεντρικές αποθήκες χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών), συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 17,500.000€, στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το έργο είναι ιδιοκτησία γνωστής αλυσίδας καταστημάτων Super Market και περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις στεγασμένης επιφάνειας 57.000 τετραγωνικών μέτρων που θα χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος εμπορευμάτων για τις ανάγκες της εν λόγω αλυσίδας καταστημάτων.

Την κατασκευή του έργου με συμβατική διάρκεια κατασκευής 15 μήνες, ανέλαβε η κατασκευαστική εταιρεία «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» σε κοινοπραξία με τη βιομηχανική εταιρεία βαριάς προκατασκευής «ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ» που έχει τις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λάρισας.

Το πλαίσιο ασφάλισης περιλαμβάνει «Κατά Παντός Κινδύνου» κάλυψη ζημιών στο έργο, κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και έναντι του απασχολούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού (Εργοδοτική Ευθύνη) καθώς και ασφαλιστική κάλυψη της Μεταφοράς των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων.

«Η ασφάλιση εντάσσεται στην πάγια πολιτική μας για ορθολογική κάλυψη κινδύνων και ευθυνών των κατασκευαστικών έργων που αναλαμβάνουμε. Την επιμέλεια δε της συγκεκριμένης ασφάλισης αναθέσαμε στην πλέον κατάλληλη εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων”, που είναι γνωστή για την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της σε παρόμοιες ασφαλίσεις στη χώρα μας» δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουπακιάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ και ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ.

Αντίστοιχα, ο κος Γιώργος Κουτίνας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» σημειώνει πως «στην τρέχουσα οικονομική κρίση που η χώρα μας βιώνει με κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των χρόνιων εγγενών κοινωνικών – οικονομικών προβλημάτων της, η ασφάλιση είναι όσο ποτέ αναγκαία για τη σύγχρονη επιχείρηση. Ας μην ξεχνάμε πως το θεσμό της Ασφάλισης τον δημιούργησε, εδώ και πολλά χρόνια, ο ίδιος ο άνθρωπος για να διασφαλίσει την περιουσία του και να καλυφθεί για τις ζημιογόνες συνέπειες από ευθύνες που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της όποιας επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Πόσο μάλλον όταν η δραστηριότητα αυτή αναφέρεται σε τομείς όπως τα κατασκευαστικά έργα με αυξημένη ένταση κινδύνων και ευθυνών».