Δελτίο Τύπου: «Η “ΚOΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.” πρωτοπόρος στην ασφάλιση “Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών” (Drones)»

«Η “ΚOΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.” πρωτοπόρος στην ασφάλιση “Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών” (Drones)». Δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε στο Portal Insurance Forum στις 17/10/2016.