Εισήγηση κ. Γ. Κουτίνα στο Συνέδριο ΤΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Προς την Οικονομία της Γνώσης»

Ιούλιος 2006: Εισήγηση κ. Γ. Κουτίνα με θέμα: «Ορθολογική ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων. “Εργαλείο” ανταγωνιστικότητας στη σύγχρονη Επιχείρηση»

Σημαντικές αναδιαρθρώσεις στην ελληνική βιομηχανία έχουν επιφέρει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, καθώς εντείνεται διαρκώς η πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού. Στο διάστημα αυτό η συμμετοχή της μεταποίησης στο εθνικό προϊόν περιορίσθηκε, με απώλειες μονάδων που δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν και με οδυνηρή μείωση της συνολικής απασχόλησης του τομέα. Αλλά η ταυτόχρονη ανάδειξη κάποιων δυναμικών επιχειρήσεων και κλάδων φαίνεται να παρέχει ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο στο αίτημα για μιαν ευρύτερη, πιο προωθημένη ανάπτυξη της βιομηχανίας στις νέες συνθήκες.

Με τη φιλοδοξία να συμβάλει στη διαμόρφωση της βιομηχανικής πολιτικής και μιας βιομηχανικής στρατηγικής στη χώρα μας, το ΤΕΕ διοργάνωσε στις 3-5 Ιουλίου 2006, στο ξενοδοχείο Divani Caravel,  το 3ο Συνέδριο για την Ελληνική Βιομηχανία, με θέμα: «Προς την Οικονομία της Γνώσης».
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων, των φορέων ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, στελέχη επιχειρήσεων, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί παρουσίασαν εισηγήσεις και συζήτησαν σε στρογγυλά τραπέζια στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, σύμφωνα με τους Οργανωτές, το σημαντικότερο γεγονός του 2006 για την ελληνική βιομηχανία.
Οι στόχοι του Συνεδρίου ήταν υψηλοί και η επιλογή των Εισηγήσεων έγινε με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια. Μεταξύ των επιλεγέντων Ομιλητών ήταν και ο κ. Γιώργος Κουτίνας, εξειδικευμένος Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, ο οποίος, στην ενότητα «Επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές», παρουσίασε Εισήγηση με θέμα: «Ορθολογική ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων. “Εργαλείο” ανταγωνιστικότητας στη σύγχρονη Επιχείρηση».

Είναι γεγονός πως οι σύγχρονες εξελίξεις στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, επηρεάζουν και την Ασφαλιστική Βιομηχανία. Μοιραία θα πρέπει και αυτή να πορευθεί «προς την Οικονομία της Γνώσης», προκειμένου να προσεγγίσει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας προσφέροντας τις αναγκαίες ασφαλιστικές λύσεις.