Ο κος Γ. Κουτίνας Ομιλητής & Χορηγός στο 1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος

Η ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε._Μεσίτες Ασφαλίσεων, Ανταποκριτής Lloyd’s Χορηγός στο 1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος

Στις 7 & 8 Νοεμβρίου έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο το 1ο Πανελλήνιο Forum για το Δικηγορικό Επάγγελμα. Στην ενότητα «Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρου» ο κ. Γιώργος Κουτίνας ανέπτυξε διεξοδικά το όλο θέμα και αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής και στη χώρα μας της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρου, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και αρχές.

Μολονότι ο ίδιος δεν είναι νομικός, ζήτησε από το ακροατήριο σχετική επιείκεια στις τυχόν υπερβάσεις, αναφερόμενος σε νομικές έννοιες. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε,  τα όσα επεσήμανε αφορούν διαπιστώσεις σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με την ώριμη διεθνή ασφαλιστική εμπειρία και με τις σύγχρονες εξελίξεις πάνω στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Ασφάλιση, που  εφαρμόζεται σε όλες τις προηγμένες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης που ενδιαφέρει ευρύτερα τον κλάδο των δικηγόρων, εφαρμόζεται στη διεθνή αγορά τουλάχιστον εδώ και 30 χρόνια αφού το 1992 όταν ο ίδιος ξεκινούσε την καριέρα του στον ασφαλιστικό κλάδο με κάποιο διεθνή ασφαλιστικό όμιλο της Γαλλίας, του παρουσίαζαν το θέμα ως ένα ώριμο ασφαλιστικό προϊόν που είχε δοκιμαστεί με νομολογίες και που η αγορά είχε αποδεχθεί.

 

Η σχετική εισήγηση, περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

 

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

 

Η εισήγηση δεν είχε απλά διδακτικό χαρακτήρα με την έννοια της παρουσίασης με διαφάνειες σε power point ενός ασφαλιστικού προϊόντος (τι ακριβώς καλύπτει και τι εξαιρεί ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης) αλλά εστίασε, κατά βάση, στην ανάγκη να συνειδητοποιήσουν οι έλληνες Δικηγόροι πως έχουν και οι ίδιοι επαγγελματική ευθύνη και πως ως σύγχρονοι επαγγελματίες πρέπει να την αντιμετωπίσουν θετικά και όχι απαξιωτικά.

 

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός που βοηθά στη ρύθμιση προβλημάτων / διεκδικήσεων αποζημίωσης που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν από λάθη ή παραλείψεις του παρέχοντος υπηρεσίες. Στο θέμα αυτό, είναι ανάγκη να υπάρξει και στη χώρα μας ο αναγκαίος εξορθολογισμός με εφαρμογή ενιαίων αρχών που συνάδουν με το δίκαιο του ανταγωνισμού και με τη λογική της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνίας στην οποία ανήκουμε.