Συμμετοχή - Εισήγηση κ. Γ Κουτίνα στο 4ο Συνέδριο “Security Project”

Ο κ. Γιώργος Κουτίνας συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο “Security Project”  που πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Μαρτίου 2016, στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο κ. Κουτίνας παρουσίασε εισήγηση με θέμα:
«Η έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Security και ο ρόλος της ασφαλιστικής κάλυψης».