Συμμετοχή κ. Γ. Κουτίνα στο Αφιέρωμα Περιοδικού Ασφαλιστικό ΝΑΙ "Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών"

Άρθρο του κ. Γ. Κουτίνα με τίτλο «Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών: 10 ερωτήσεις – 10 Υπεύθυνες απαντήσεις» στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ, Ιούνιος 2010.