Συμμετοχή κ. Γ. Κουτίνα στο GALA 2010 με τίτλο “Roads to Safety & Safe Roads”

Ο κ. Γ. Κουτίνας συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η “MANAGEMENT FORCE ΑΕ”, εξειδικευμένη στην Ασφάλεια Τεχνικών Έργων & Επιχειρήσεων.

Ο κ. Γ. Κουτίνας συμμετείχε στην ειδική εκδήλωση «GALA 2010» με τίτλο “Roads to Safety & Safe Roads” που διοργάνωσε στις 20.05.2010 η Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών “MANAGEMENT FORCE ΑΕ”, εξειδικευμένη στην ασφάλεια Τεχνικών Έργων και Επιχειρήσεων. Με την ευκαιρία κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν έχει μόνο λεκτική συνάφεια με το θεσμό της Ασφάλειας Εργασίας.

Υπό το βάρος των κοινωνικών πιέσεων γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, η διεθνής πρακτική εδώ και πολλά χρόνια, ενεργοποίησε το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, εισήγαγε δια νόμου ή θεσμικά, την Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης για τις Επιχειρήσεις (Employer’s Liability Insurance) και την Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για τους Τεχνικούς Ασφαλείας (Professional Indemnity Insurance), εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση των οικονομικών συνεπειών από εργατικά ατυχήματα.

Παράλληλα, όπως είναι ευνόητο, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, πέρα από τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, έχουν κάθε λόγο διακριτικά να ενδιαφέρονται για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας ή και για την επιβολή κατάλληλων μέτρων πρόληψης, προκειμένου να παρέχουν την αντίστοιχη κάλυψη στην ασφαλισμένη επιχείρηση ή στον ασφαλισμένο επαγγελματία Τεχνικό Ασφαλείας. Έτσι, με τον τρόπο αυτό δημιουργείται έμμεσα και ένας ανεξάρτητος μηχανισμός «πρόληψης και θεραπείας» των εργατικών ατυχημάτων.

Δυστυχώς ο μηχανισμός αυτός είναι πρακτικά άγνωστος στη χώρα μας. Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν. Η τρέχουσα οικονομική κρίση που έχει ήδη βαριά να μαστίζει τη χώρα θέτει επί τάπητος παρόμοια ζητήματα. Η κοινωνική πίεση για απόδοση ευθυνών σε συνδυασμό με την αναζήτηση νέων κανόνων επιχειρηματικής δράσης ανεβάζουν τον πήχη της Αστικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων αλλά και της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης των Επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες, προς όφελος της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.