Συμμετοχή της ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. στην εκδήλωση του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος για "Εργασιακά και Νομικά θέματα"

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος για "Εργασιακά και Νομικά θέματα", ο κ. Γιώργος Κουτίνας κληθείς ως Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων ανέπτυξε το θέμα της " Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Εκτιμητών". Αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση γύρω από το θέμα και στις προοπτικές ενόψει της αναμενόμενης ανάπτυξης του κλάδου, επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθεί σε ρεαλιστική βάση, παράλληλα με την υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας και της Πιστοποίησης των Εκτιμητών στο πνεύμα της ισχύουσας ευρωπαϊκής πρακτικής..