Συμμετοχή της ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ στη 2η Έκθεση ECOTEC για το Περιβάλλον

Απρίλιος 2009: Η “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων”, Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές των Lloyd’s του Λονδίνου,  έλαβε μέρος με περίπτερο και στη «2η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ECOTEC ’09 – Η προστασία του Περιβάλλοντος, ευκαιρία για επιχειρηματική ανάπτυξη» που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο EXPO Athens στην Ανθούσα Αττικής από 3 έως 6 Απριλίου 2009.

Η ECOTEC ’09 που πραγματοποιείται για 2η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει ενότητες που αναφέρονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στη διαχείριση αποβλήτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην οικολογική δόμηση και στην αποκατάσταση περιβάλλοντος.

Η Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. παρουσίασε τις δραστηριότητες της στα θέματα Ασφάλισης περνώντας το μήνυμα πως ο θεσμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό στις σύγχρονες επιχειρηματικές και κοινωνικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ορθολογική προάσπιση των συμφερόντων της Επιχείρησης, του Καταναλωτή και του Περιβάλλοντος.