Συμμετοχή της ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. στο συνέδριο με τίτλο «2nd Law Forum on Data Protection & Privacy»

Η Εταιρεία ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και προβληματισμό για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, που θα ισχύσει υποχρεωτικά από 25-5-2018, συμμετέχει ως Υποστηρικτής στο «2nd Law Forum on Data Protection & Privacy», με διοργανωτή την Palladian Conferences, 9/2/2018 στο N.J.V. Athens Plaza Hotel (Σύνταγμα).
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Εκδήλωσης ο κ Γ. Κουτίνας ήταν βασικός Ομιλητής με θέμα “Ασφάλιση Σύγχρονων Επιχειρηματικών Κινδύνων – Κανονισμός GDPR” (goo.gl/dZ8xXm).

Σημειώνεται πως η ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ, εστιάζοντας τη δραστηριότητά της σε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα “έντασης τεχνογνωσίας”, μετά από σχετική μελέτη και έρευνα της αγοράς, προωθεί την εξειδικευμένη “Ασφάλιση Κινδύνων Διαδικτύου” (www.cyber-insurance.gr).