Συνέντευξη κ. Γ. Κουτίνα με θέμα "Οι Μεσίτες κινούνται σε θολό, χωρίς κανόνες τοπίο" στο Portal "underwriter.gr"