Συνέντευξη κ. Γ. Κουτίνα με θέμα "Σωτήρια λύση με μικρό κόστος για να μην πληρώσετε ακριβά τα λάθη σας" στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»