Σχόλιο κ. Γ. Κουτίνα :"Αγωγές για Επαγγελματική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών;"

Ιούνιος 2010. Άρθρο κ. Γ. Κουτίνα με τίτλο «Έρχονται αγωγές;», δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική και στην έντυπη εφημερίδα Nextdeal (περισσότερα...).