Σύνδεσμος Συνεργαζομένων με Μεσίτες Lloyd's στην Ελλάδα - 70 Χρόνια

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιά για τα 70 χρόνια του «Συνδέσμου Συνεργαζομένων με Μεσίτες Lloyd’s στην Ελλάδα»(περισσότερα...)
Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο κ. Κουτίνας έκανε ομιλία με θέμα "Environmental Liability & European Directive 2004/35/EU" (περισσότερα).